advokátní kancelář Náchod

JUDr. Dita Vávrová

Převod nemovitostí on-line

Využijte nabídky naší advokátní kanceláře a nechte si sepsat smlouvy o převodu nemovitostí z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Pokud nemáte dostatek času, abyste se osobně dostavili k právníkovi a nechali si sepsat smlouvy o převodu nemovitostí, nabízíme Vám jednoduché řešení.

Naše kancelář vyhotoví veškeré smlouvy dle Vašeho přání, včetně návrhu na zápis do katastru nemovitostí. Vy je poté pouze opatříte ověřeným podpisem a ostatní zařídíme my.

Pracovní právo

Nabízíme zpracování veškerých smluv a dohod dle zákoníku práce:

 • vypracování pracovních smluv
 • změny a dohody v rámci pracovního poměru
 • ukončení pracovního poměru
 • vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • dohoda o náhradě škody
 • právní úkony vztahující se k dovolené
 • uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pracovněprávní žaloby

Pro zaměstnavatele - zajištění komplexního pracovněprávního poradenství pro firmy

Správní právo - jednání s úřady

V rámci svých zkušeností nabízíme zastoupení občanů při jednání s úřady.

Advokátní kancelář JUDr. Dity Vávrové Vám nabízí

 • zastupování ve správním řízení
 • podání odvolání, rozkladu
 • podání správní žaloby a zastoupení ve správním soudnictví, včetně kasační stížnosti
 • žaloby na ochranu proti nečinnosti správních úřadů