advokátní kancelář Náchod

JUDr. Dita Vávrová

Obory činností

Rodinné právo

Jedná se o vztahy upravené občanským zákoníkem a zákonem o rodině. Jde zde o několik okruhů, v nichž Vám může být advokátní kancelář nápomocna.

  • rozvodové řízení
  • zastupování v opatrovnickém řízení - vyřešení úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
  • stanovení, zvýšení či snížení výživného pro děti, rodiče, mezi manželi
  • výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
  • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
  • zastupování cizinců v rodinně-právních věcech, vztahy s mezinárodním prvkem
  • žaloba na určení/popření otcovství

Číst dál: Rodinné právo

Správní právo - jednání s úřady

V rámci svých zkušeností nabízíme zastoupení občanů při jednání s úřady (např. katastrálního úřadu, úřadu práce, městských a obecních úřadů, ministerstva vnitra v případě udělování povolení k pobytu cizincům, atd). 

Při jednání s úřady se většina občanů obejde bez právního zástupce. Pokud ale nastanou problémy, je vhodné a někdy i nutné obrátit se na advokáta nabízejícího právní služby v oblasti veřejné správy. JUDr. Dita Vávrová může při zastoupení svých klientů využít i zkušeností ze své práce na správních úřadech, tedy z druhé strany "barikády".

Číst dál: Správní právo - jednání s úřady

Občanské právo

- vlastnické právo - nabývání nemovitostí viz samostatná kapitola převody nemovitostí

- spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů)

- bytové vlastnictví 

- sousedská práva

- věcná břemena - zřízení doživotního užívání, práva cesty apod.

- předkupní právo a právo zpětné koupě

Číst dál: Občanské právo

Pracovní právo

Nabízíme zpracování veškerých smluv a dohod dle zákoníku práce, zejména:

- vypracování pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), jmenování

- změny a dohody v rámci pracovního poměru ( dodatky k pracovním smlouvám, konkurenční doložka, úprava pracovní doby, převedení a přeložení, dohoda o zvyšování kvalifikace)

- ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou )

- vnitřní předpisy zaměstnavatele 

- dohoda o náhradě škody

- právní úkony vztahující se k dovolené (dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená)

Číst dál: Pracovní právo