advokátní kancelář Náchod

JUDr. Dita Vávrová

Pracovní právo

Nabízíme zpracování veškerých smluv a dohod dle zákoníku práce, zejména:

- vypracování pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), jmenování

- změny a dohody v rámci pracovního poměru ( dodatky k pracovním smlouvám, konkurenční doložka, úprava pracovní doby, převedení a přeložení, dohoda o zvyšování kvalifikace)

- ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou )

- vnitřní předpisy zaměstnavatele 

- dohoda o náhradě škody

- právní úkony vztahující se k dovolené (dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená)

 

A dále:

- uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru

- pracovněprávní žaloby

 

Pro zaměstnavatele:

- zajištění komplexního pracovněprávního poradenství pro firmy se zaměstnanci, možnost sjednání paušálu pro neomezené poskytování právních služeb z oblasti pracovního práva