Insolvence - oddlužení

Insolvence - oddlužení

MÁTE DLUHY?
Nemáte na splátky, splátky Vašich dluhů překračují váš příjem?
Jste v exekuci?
Pak je pro vás řešením oddlužení.

Aby soud povolil oddlužení a vyhověl insolvenčnímu návrhu, je třeba splnit několik podmínek:

 • mít příjem – minimální splátka v insolvenci, která musí být po odečtení nezabavitelné částky z příjmu sražena, je nyní částka 2.200,-Kč. Část příjmu lze nahradit darovací smlouvou, na základě které bude určená osoba poskytovat měsíčně určitou částku do insolvence.
 • být v platební neschopnosti – v platební neschopnosti se nachází dlužník (jakýkoliv dlužník), který současně:
  • více věřitelů (tedy nejméně 2)
  • peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti
  • není schopen tyto závazky plnit (= dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků / neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti / není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí)

Oddlužení může využít:

 • fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání
 • právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele a která současně nemá dluhy z podnikání

Povolit oddlužení lze i OSVČ, pokud má dluhy spotřebitelského charakteru.

Za určitých podmínek může soud povolit oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání.


CO MUSÍM UDĚLAT

Podat insolvenční návrh a s ním spojený návrh na povolení oddlužení k příslušnému krajskému soudu v elektronické podobě.

Insolvenční návrh za vás sepíšeme a podáme.


Podklady, které je nezbytné předložit:

 • potvrzení příjmů za posledních 12 měsíců
 • pracovní smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o výši důchodu
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • seznam závazků a listiny, které je prokazují
 • u vdaných/ženatých oddací list, u rodičů rodné listy vyživovaných dětí

 

Podklady, které připravíme na základě informací od vás:

 • čestné prohlášení
 • plná moc
 • seznam majetku, pohledávek a zaměstnanců

 

Zpracovaný návrh odesíláme soudu zpravidla do jednoho týdne od doložení všech potřebných podkladů.

Cena za zpracování návrhu na oddlužení a insolvenčního návrhu včetně odeslání k příslušnému soudu je v souladu s ust. § 390a insolvenčního zákona částka 4.000,-Kč (cena je konečná, advokátka není plátcem DPH). Za ověření podpisu 30,-Kč, za konverzi dokumentu 30,-Kč za stránku.

ODDLUŽENÍ

Oddlužení patří mezi sanační způsoby řešení úpadku a je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou podnikateli a nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání oddlužení tehdy, pokud s tím věřitel takové pohledávky souhlasí (přičemž od 1. 7. 2017 platí pravidlo, že když věřitel nereaguje, tak souhlasí) nebo se jedná o zajištěnou pohledávku. Oddlužení je realizováno buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením majetkové podstaty. Po skončení oddlužení a za splnění jeho podmínek je možné dlužníkovi přiznat osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek.