PŘÍTOMNOST RODIČŮ PŘI HOSPITALIZACI DÍTĚTE

Podle zákona o zdravotních službách má dítě právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo i osoby určené zákonným zástupcem, což platí i v nemocnicích včetně oddělení jednotky intenzivní péče. Mluvíme o dětech do 18 let věku.

Splátky hypotéky

V souvislosti s opatřeními v nouzovém stavu se mi snížil příjem a potřeboval bych snížit splátky hypotéky. Je to možné?

Ukončení pracovního poměru

Můj zaměstnavatel byl nucen uzavřít po dobu trvání nouzového stavu svoji provozovnu. Nyní mi oznámil, že u něj musím skončit. Má na to právo a za jakých podmínek? Současně mi už 2 měsíce nevyplatil mzdu.