Zrušený zájezd s CK

Měl jsem zakoupený zájezd s cestovní kanceláří, který se měl uskutečnit v červnu t.r. Zájezd se konat nemohl z důvodu omezení cestování. Cestovní kancelář mi ale nechce vrátit peníze. Mám na ně nárok?


O své peníze nepřijdete, nicméně v souvislosti s pandemií nemoci Covid19 byl parlamentem schválen zákon, kterým byla upravena některá opatření v oblasti cestovního ruchu. Tím bylo zřízeno právo cestovní kanceláře u zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 odložit vrácení platby. V tom případě vystaví zákazníkovi poukaz na zájezd (voucher) nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd. Poukaz je platný do 31.srpna 2021. Na žádost zákazníka pořadatel nabídne náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. V případě, že poukaz na zájezd nebude v ochranné době, tj. nejpozději do 31. 8. 2021 zákazníkem vyčerpán, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby