Rodinné právo

Rodinné právo

Jedná se o vztahy upravené občanským zákoníkem a zákonem o rodině. Jde zde o několik okruhů, v nichž Vám může být advokátní kancelář nápomocna.

  • rozvodové řízení
  • zastupování v opatrovnickém řízení - vyřešení úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
  • stanovení, zvýšení či snížení výživného pro děti, rodiče, mezi manželi
  • výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
  • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
  • zastupování cizinců v rodinně-právních věcech, vztahy s mezinárodním prvkem
  • žaloba na určení/popření otcovství

Rozvody
Dle zákona o rodině jsou umožněny dva typy rozvodů:

1) tzv. nesporný rozvod neboli rozvod dohodou, v případě, že manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. Soud v takovém případě manželství rozvede, pokud jsou předloženy:

  • písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a
  • pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

2) sporný rozvod – soud v tomto případě zjišťuje zda je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

Advokátní kancelář Vám nabízí pomoc při obou typech rozvodů. Každému rozvodu, spornému i nespornému, mají-li manželé nezletilé děti, však musí předcházet soudní řízení o svěření dětí do výchovy někomu z rodičů a stanovuje se výživné (tzv. opatrovnické řízení).