Správní právo - jednání s úřady

Správní právo - jednání s úřady

V rámci svých zkušeností nabízíme zastoupení občanů při jednání s úřady (např. katastrálního úřadu, úřadu práce, městských a obecních úřadů, ministerstva vnitra v případě udělování povolení k pobytu cizincům, atd).

Při jednání s úřady se většina občanů obejde bez právního zástupce. Pokud ale nastanou problémy, je vhodné a někdy i nutné obrátit se na advokáta nabízejícího právní služby v oblasti veřejné správy. JUDr. Dita Vávrová může při zastoupení svých klientů využít i zkušeností ze své práce na správních úřadech, tedy z druhé strany "barikády".

Každý účastník správního řízení má zákony zaručena poměrně rozsáhlá práva, která však z neznalosti věci nedokáže využít.

V případě, kdy je občan při jednání s úřady zastoupen advokátem, dávají si úřady větší pozor při vedení procesu (poučování účastníků řízení, odůvodnění rozhodnutí apod.).

Jestliže bude řízení ukončeno rozhodnutím správního úřadu, je zpravidla možné se proti němu odvolat. Odvolací orgán poté vydá rozhodnutí o odvolání, proti němuž lze podat žalobu ve správním soudnictví. Správní soudnictví je dvoustupňové a proti rozhodnutí správního soudu v prvním stupni se podává tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Může se také stát, že ačkoliv účastník řízení podal návrh a správní úřad by měl o jeho návrhu rozhodnout, nestane se tak. Pak je možné podat ke správnímu soudu speciální typ žaloby směřující na nečinnost úřadu.

Advokátní kancelář JUDr. Dity Vávrové Vám nabízí

  • zastupování ve správním řízení
  • podání odvolání, rozkladu
  • podání správní žaloby a zastoupení ve správním soudnictví, včetně kasační stížnosti
  • žaloby na ochranu proti nečinnosti správních úřadů