Vítejte na stránkách advokátky JUDr. Dity Vávrové

Advokátní kancelář se sídlem v Náchodě nabízí široké spektrum právních služeb dle Vašich přání. V rámci svých profesionálních služeb se zaměřuje na komplexní zajištění právní pomoci klientům, včetně zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány.

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, rychlost a efektivita. Snahou advokátní kanceláře je při zachování přísných měřítek kvality práce zajistit dostupnost právní pomoci pro každého občana.

Pro úsporu Vašeho času nabízíme jako novinku na trhu právních služeb možnost sjednání smluv o převodu nemovitostí on-line bez nutnosti osobní návštěvy v kanceláři.

Image

Poradna

PŘÍTOMNOST RODIČŮ PŘI HOSPITALIZACI DÍTĚTE

Podle zákona o zdravotních službách má dítě právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo i osoby určené zákonným zástupcem, což platí i v nemocnicích včetně oddělení jednotky intenzivní péče. Mluvíme o dětech do 18 let věku.

Splátky hypotéky

V souvislosti s opatřeními v nouzovém stavu se mi snížil příjem a potřeboval bych snížit splátky hypotéky. Je to možné?

Ukončení pracovního poměru

Můj zaměstnavatel byl nucen uzavřít po dobu trvání nouzového stavu svoji provozovnu. Nyní mi oznámil, že u něj musím skončit. Má na to právo a za jakých podmínek? Současně mi už 2 měsíce nevyplatil mzdu.

Občanské právo

Občanské právo

Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy FO a PO, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.
Rodinné právo

Rodinné právo

Jedná se o vztahy upravené občanským zákoníkem a zákonem o rodině. Jde zde o několik okruhů, v nichž Vám může být advokátní kancelář nápomocna.
Insolvence

Insolvence

MÁTE DLUHY? Nemáte na splátky, splátky Vašich dluhů překračují váš příjem?
Jste v exekuci? Pak je pro vás řešením oddlužení.
Správní právo

Správní právo

V rámci svých zkušeností nabízíme zastoupení občanů při jednání s úřady (např. katastrálního úřadu, úřadu práce, městských a obecních úřadů, ministerstva vnitra v případě udělování povolení k pobytu cizincům, atd).
Pracovní právo

Pracovní právo

Nabízíme zpracování veškerých smluv a dohod dle zákoníku práce, zajištění komplexního pracovněprávního poradenství pro firmy se zaměstnanci.
Převod nemovitostí on-line

Převod nemovitostí on-line

Využijte nabídky naší advokátní kanceláře a nechte si sepsat smlouvy o převodu nemovitostí z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Pokud nemáte dostatek času, abyste se osobně dostavili k právníkovi a nechali si sepsat smlouvy o převodu nemovitostí, naše kancelář vyhotoví veškeré smlouvy dle Vašeho přání, včetně návrhu na zápis do katastru nemovitostí. Vy je poté pouze opatříte ověřeným podpisem a ostatní zařídíme my.