PŘÍTOMNOST RODIČŮ PŘI HOSPITALIZACI DÍTĚTE

Podle zákona o zdravotních službách má dítě právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo i osoby určené zákonným zástupcem, což platí i v nemocnicích včetně oddělení jednotky intenzivní péče. Mluvíme o dětech do 18 let věku.

Přítomnost doprovázející osoby musí být v souladu s jinými právními předpisy a s vnitřním řádem nemocnice a nesmí narušit poskytnutí zdravotní služby. Vnitřní řád nemocnice však není nadřazen tomuto zákonu, tudíž nemůže přítomnost rodičů u dítěte zakázat – smí jen vymezit určité detaily. Doprovázející osoba nesmí svou přítomností znemožňovat poskytnutí zdravotní služby a nesmí být v nevhodném stavu, opilá, agresivní nebo třeba hysterická.

Při hospitalizace nezletilého dítěte nejsou jeho rodiče návštěva, a proto je nelze vykázat po skončení návštěvních hodin nebo ve večerních hodinách. Zákon neomezuje přítomnost zákonného zástupce jen na jednu osobu, u dítěte mohou být oba rodiče. S dítětem lze proto zůstat v nemocnici i přes noc. Toto právo dítěte na přítomnost zákonného zástupce ale často naráží na nevybavenost nemocnic lůžky pro rodiče či nevědomost personálu.

Jelikož bývají tato práva často předmětem nedorozumění mezi rodiči a zaměstnanci nemocnic, potažmo jsou řešeny stížnosti rodičů, na ministerstvu zdravotnictví vzniká metodika, která jasně definuje práva dětí na přítomnost rodičů či zákonných zástupců ve zdravotnickém zařízení. Podle této metodiky má být přítomnost blízkých osob možná vždy, a ministerstvo chce ukázat, jak je to možné udělat. Dát zaměstnancům zdravotnických zařízení oporu a právní rámec, jak zákonným zástupcům přítomnost v nemocnici umožnit. Nemocnice by měla poskytnout alespoň židli, pokud nemohou zajistit postel. Do šesti let dítěte hradí pobyt zákonného zástupce pojišťovna.

Pro případ, že byste se setkali s tím, že nebude umožněno zůstat s dítětem při hospitalizaci, nebo jste nuceni odcházet po návštěvních hodinách nebo na noc, je potřeba podat stížnost přímo zdravotnickému zařízení. Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, stížnost se směřuje na zřizovatele nemocnice, typicky na kraj, který se jí bude zabývat.