Ukončení pracovního poměru

Můj zaměstnavatel byl nucen uzavřít po dobu trvání nouzového stavu svoji provozovnu. Nyní mi oznámil, že u něj musím skončit. Má na to právo a za jakých podmínek? Současně mi už 2 měsíce nevyplatil mzdu.


Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu nebo náhradu mzdy, nebo jakoukoli jejich část do patnácti dnů po uplynutí období splatnosti, může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr. Mzda je splatná dle zákoníku práce nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. Od tohoto dne běží patnáctidenní lhůta, nejdříve následující den může zaměstnanec podat okamžitou výpověď. Neběží žádné výpovědní lhůty a pracovní poměr končí okamžitě. Zaměstnanec má nárok na dvouměsíční náhradu mzdy.
Pokud by Vám chtěl zaměstnavatel dát výpověď, musí postupovat dle zákoníku práce, tuto výpověď řádně odůvodnit, předat Vám ji v písemném vyhotovení a výpovědní doba běží od prvního dne následujícího měsíce. Důvodem k výpovědi může být závažné porušení povinnosti zaměstnance nebo organizační změna u zaměstnavatele. Organizační změnou rozhodne zaměstnavatel o zrušení určitého počtu pracovních míst a dotčení zaměstnanci následně mohou dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) zákoníku práce.