Splátky hypotéky

V souvislosti s opatřeními v nouzovém stavu se mi snížil příjem a potřeboval bych snížit splátky hypotéky. Je to možné?


Ano, lze využít zákonného moratoria. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co oznámíte tento záměr ve své bance. Oznámení učiňte písemně nebo na pobočce. Současně prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Důvody nebudete muset nijak prokazovat a banka je nebude zkoumat. Platí pro úvěry sjednané do 26. března 2020, u hypoték je možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu.
Splátky však nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů. Splátky si můžete odložit buď do konce července, nebo do konce října 2020. O tuto dobu se odkládá čas plnění peněžitých dluhů, úroky běží dál a prodlouží se o ně doba splácení. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Takto odložit splátky je možné i u spotřebitelských úvěrů.